L’objectiu prioritari és la defensa d’un ensenyament públic digne i de qualitat i la lluita contra la precarització de les condicions de treball del col·lectiu.

dimecres, 16 de maig del 2012

Manifest de la comunitat educativa de Sant Boi


MANIFEST DE LA COMUNITAT EDUCATIVA DE 
SANT BOI

CONTRA LES RETALLADES A L’ENSENYAMENT PÚBLIC

Els membres de la Comunitat Educativa de Sant Boi de Llobregat que ens adherim a aquest manifest:

DENUNCIEM:

Que davant les greus retallades plantejades pel Departament d’Ensenyament i el govern central de Madrid:
-La proposta de reducció pel curs vinent dels mestres i professors/es que imparteixen la docència en cada centre educatiu públic.
 - Introduir més alumnes per aula, amb l’i'ncrement de les ràtios d'un 20% en els diferents nivells educatius. Això sumat amb l'apartat anterior farà que menys professionals hagin d’atendre a més alumnat.
-No cobrir les substitucions menors de 14 dies.
-La reducció de beques i l’ increment de dificultats per continuar els estudis universitaris.
Aquestes retallades, entre d’altres, fan incompatible la prioritat expressada per la consellera de reduir el fracàs escolar i empitjoraran la qualitat de l’educació pública tant a la nostra ciutat com a Catalunya.

EXIGIM:

La millora de la qualitat de l’educació pública, amb al menys, el mateix suport econòmic i de recursos humans d'aquest curs, als centres, alumnat, AMPAs i professionals, i no empitjorant l'actual situació cosa que perjudicaria el bon funcionament dels centres. Tampoc  estem d'acord amb retallades que discriminin i cataloguin els centres d'una mateixa localitat o l'alumnat d'un mateix centre. Demanem també que les polítiques educatives del Departament d'Ensenyament es consensuïn amb tota la comunitat educativa per garantir-ne l'estabilitat.
No retallar les plantilles dels centres educatius públics. A Sant Boi comptem aquest curs amb 700 docents en centres del Departament d’Ensenyament (345 a secundària, 330 a primària, 13 als serveis educatius, 11 a la formació d’adults i 13 a llars d’infants) a més de tots els altres professionals i personal substitut que hi treballen i no en volem menys pel curs vinent. I si hi ha increment d’alumnat l’augment de professionals corresponent. Demanem aquest increment dels professionals per a tota Catalunya.
Que el Departament d’Ensenyament rectifiqui en la retallada de pressupostos de funcionament dels centres públics de cara a l’any vinent. I el compromís que els pressupostos municipals tampoc no patiran cap retallada de les partides a ajudes a alumnat ni de despeses en centres educatius.

ANIMEM A LA PARTICIPACIÓ:    el  dimarts, 29 de maig a partir de les 17 ’30 hores, concentració  a la plaça de l’ajuntament de Sant Boi,  on es farà el lliurament  de les adhesions d’aquest manifest.
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada